เชื้อเพลิงขยะ RDF

เชื้อเพลิงขยะ RDF

          ผลิตและแปรรูปขยะเป็น "เชื้อเพลิงขยะ" (Refuse Derived Fuel: RDF) คือ การนำขยะมาปรับปรุงองค์ประกอบทั้งทางเคมีและกายภาพ ให้มีคุณสมบัติ เช่น ค่าความร้อน ขนาด ความชื้น ให้เหมาะสมต่อการนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า และเป็นพลังงานทางเลือกเพื่อลดการใช้พลังงานจากฟอสซิล หรือนำไปเผาร่วมกับถ่านหิน เพื่อลดปริมาณการใช้ถ่านหินในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

 316
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์