บจก.สมาร์ต แกรนด์ คอร์ปอเรชั่น


          บริษัท สมาร์ต แกรนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจรับบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยีในการบำบัดขยะมูลฝอยด้วยระบบการทำงาน วิธีธรรมชาติบำบัด (Natural Biological Treatment : NBT) โดยมุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการกำจัดขยะมูลฝอยเก่า และบำบัดขยะมูลฝอยใหม่ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

Green Energy

Profesional

Experienced Team

Quality Materials

10 years of experience, in this industry

To become a domestic landfilled solid waste disposal and daily solid waste treatment service provider with social responsibility and eco-friendly by an emphasis on processing into renewable energy.

ZERO WASTE

ชีวิตยุคใหม่ เปลี่ยนขยะให้เป็นศูนย์

ผลงาน/กิจกรรม

OUR PROJECTS

Project 01

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip consectetur adipisicing elit,

Project 02

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor

Project 03

Sed do eiusmod tempor, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip consectetur adipisicing elit,

Project 04

Quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip consectetur adipisicing elit,

Project 05

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip consectetur adipisicing elit,

Project 06

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor

Project 07

Sed do eiusmod tempor, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip consectetur adipisicing elit,

Project 08

Quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip consectetur adipisicing elit,
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์