ศูนย์ฝังกลบขยะมูลฝอย ทต.เขตรอุดมศักดิ์

ศูนย์ฝังกลบขยะมูลฝอย ทต.เขตรอุดมศักดิ์

ผลงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใหม่ และขยะเก่าตกค้างสะสม  พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์
ณ ศูนย์ฝังกลบขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 393
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์